.

A jednak rozpoczęliśmy uroczyście

A jednak rozpoczęliśmy uroczyście

W salach, z podziałem na roczniki, bez uroczystości na sali gimnastycznej – inaczej, a jednak uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2021 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. Różnie szkoły radzą sobie z trudną sytuacją epidemiczną, my zrobiliśmy to właśnie tak - korzystając z dostępnych mediów, zachowując bezpieczne odstępy i unikając przepełnienia w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.

Podczas prezentacji, wyświetlanej w poszczególnych klasach, uczennice klasy 4 technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz pan dyrektor Łukasz Fudala powitali całą społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, rodziców oraz obsługę. Szczególnie cieszymy się z dołączenia do nas pierwszoklasistów – liczymy, że nasz szkoła stanie się i Waszą. Czwartoklasistom życzymy ukończenia szkoły i powodzenia na najtrudniejszym do tej pory egzaminie. A wszystkim bez wyjątku frajdy ze zdobywania i poszerzania wiedzy, rozwijania własnych umiejętności, czasu spędzanego w gronie rówieśników, nowych znajomości i przyjaźni.

Ale pierwszy września to również rocznica wybuchu drugiej wojny światowej – koniec wakacji okazał się początkiem trwającego prawie sześć lat koszmaru. Śmierci, zniszczenia, nieustannego strachu. Pamiętajmy, że wojna pochłonęła 60 mln istnień ludzkich, w większości cywili, rozstrzelanych, zagłodzonych, dręczonych chorobami. Pamiętajmy o tych, którzy w koszmarze wojny pozostali ludźmi, o tych, dzięki którym koszmar dobiegł końca. Chwała bohaterom!