.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Co? Gdzie? Kiedy?

Podróże kształcą, czyli zagraniczne praktyki zawodowe w ZSCKR Nowy Targ

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 

Projekt nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049653 pn.

"Europejskie inspiracje w rozwoju kształcenia zawodowego – europejskie praktyki zawodowe”

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

EGZAMINY ZAWODOWE

Co? Gdzie? Kiedy?

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - STYCZEŃ 2019

UWAGA !!!
w dniach 9 i 10 Stycznia 2019r. odbędą się EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce EGZAMINY -> EGZAMIN ZAWODOWY.

PRZYPOMINAMY

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

Zbliża się okres egzaminów oraz nieuchronny koniec roku szkolnego 2017-2018,przypominamy najważniejsze terminy

FESTIWAL MAZURKÓW

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

FESTIWAL MAZURKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego zaprasza na „Festiwal mazurków, babek i baranków wielkanocnych”.

27 marca o godz. 11.00 uczniowie zaprezentują świąteczne wypieki - tradycyjne i nowoczesne. 

Organizatorzy: Nauczyciele i Uczniowie ZSCKR w Nowym Targu 

ROLNIK R.03

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

ROZPOCZYNAMY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY KWALIFIKACJA R.03 ROLNIK

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu informuje, iż pierwsze zajęcia dla uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego kwalifikacja R 03 – ROLNIK odbędą się w dniu 2 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 14.00 w siedzibie szkoły w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71.

EGZAMINY ZAWODOWE

Co? Gdzie? Kiedy?

sesja styczęń- luty 2018

Na stronie CKE znajdują się informacje dotyczące;

  •  materiałów i przyborów pomocniczych, z któych mogą korzystać zdający w częśći pisemnej egzaminu potweirdzającego kwalifikacja w zawodzie w sesji styczęń- luty 2018 ZOBACZ>>
  •  materiałów i przyborów pomocniczych, z któych mogą korzystać zdający w częśći praktycznej egzaminu potweirdzającego kwalifikacja w zawodzie w sesji styczęń- luty 2018 ZOBACZ>>
  • pełna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu potweirdzającego kwalifikacja w zawodzie w sesji styczęń- luty 2018 ZOBACZ>>

Informacje te znajdują się  też w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE ZOBACZ>>

 
r.

REALIZACJA PROJEKTU nr POIS.01.03.01-00-0035/16

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu”

 Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu poprzez głęboką kompleksową termomodernizację wraz z wymianą części opraw i źródeł światła na LED oraz montażem odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej.

Planowane efekty;
  • Wzrost efektywności energetycznej obiektów budowlanych ZSCKR w Nowym Targu
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków należących do ZSCKR w Nowym Targu.
  • Ograniczenie emisji CO2.
    •  wartość projektu: 676 342,75 zł,
    • - wkład Funduszy Europejskich: 574 891,33 zł.

PROGRAM STYPENDJALNY

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

„ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy  realizację projektu „ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości” (nr projektu RPMP.10.02.02-12-0224/16. Projekt realizujemy  poprzez wypłatę stypendium dla 14 stypendystów tj. po dwóch uczniów  z każdego kierunku kształcenia.

Stypendium otrzymują uzdolnieni uczniowie szkoły, którzy  uzyskali najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym.  Najlepsi z najlepszych  dostaną po  500,00 zł miesięcznie przez okres 10 – cu miesięcy roku szkolnego.

 UWAGA: PROGRAM  STYPENDIALNY DOSTĘPNY DO 2020 r.

WARTO POWALCZYĆ O ŚREDNIĄ OCEN , UZYSKAĆ STYPENDIUM I SPEŁNIĆ SWOJE MARZENIA!

 

 

                                                                                                                  Stanisław Buła – kierownik PNZ

W załączeniu:  Lista tegorocznych stypendystów POBIERZ>>

ASF

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W związku ze stałym zagrożeniem występowania na terenie Polski, choroby  wirusowej Afrykański pomór świń zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat tej choroby. Poniżej podajemy linki gdzie można obejrzeć film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach.