.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualności, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu w ramach projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’"

Pełna informacja w załącznikach;

 • OGŁOSZENIE   Pobierz>>
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYHCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   Pobierz>>
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 SIWZ  Pobierz>>
 • PROJEKT UMOWY zał. nr 4 SIWZ   Pobierz>>

REALIZACJA PROJEKTU nr POIS.01.03.01-00-0035/16

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu”

 Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu poprzez głęboką kompleksową termomodernizację wraz z wymianą części opraw i źródeł światła na LED oraz montażem odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej.

Planowane efekty;
 • Wzrost efektywności energetycznej obiektów budowlanych ZSCKR w Nowym Targu
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków należących do ZSCKR w Nowym Targu.
 • Ograniczenie emisji CO2.
  •  wartość projektu: 676 342,75 zł,
  • - wkład Funduszy Europejskich: 574 891,33 zł.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Wydarzenia, Aktualności

11 LISTOPAD 2017 ROK 99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Na uroczystym apelu 10 listopada uczniowie i nauczyciele upamiętnili wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległego bytu przez Polskę po długim okresie zaborów. Podobnie jak w ubiegłym roku, po części oficjalnej każda klasa z wychowawcą wykonała pieśń związaną z tym okresem.

Część artystyczną rozpoczęli nauczyciele wykonaniem Roty, dla przypomnienia "napisany w 1908 r. na Śląsku Cieszyńskim wiersz Marii Konopnickiej, a także pieśń hymniczna, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem hymnu narodowego. Zapraszam do posłuchania i obejrzenia galerii z tej uroczystości.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualności, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

1 - Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z instalacją.

2 - Dostawa wyposażenia w sprzęt specjalistyczny gastronomiczny – wyposażenie baru.

Pełna informacja w załącznikach;

 • OGŁOSZENIA POBIERZ>>  (docx)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ>> (docx)
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ 1 POBIERZ>> (docx)
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ 2 POBIERZ>> (docx)
 • PROJEKT UMOWY POBIERZ>> (docx)

WYBÓR OFERTY

Aktualności, Przetargi

INFORMACJA Z DNIA 27 10 2017

dotyczy  przetargu na Roboty budowlane polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltanicznej i wymianie źródeł światła budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu.

Pełna informacja  w załączniku POBIERZ>>

"ŚWIĘTO CHLEBA"

Wydarzenia, Aktualności

IX EDYCJA SZKOLNEGO ŚWIĘTA CHLEBA

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w tym roku miała miejsce 26 października 2017 roku.

Dzień ten jest okazją do spotkania i wyrażenia w ten sposób podziękowania dla rolników, młynarzy, piekarzy i cukierników, jest on też wyrazem szacunku i troski o nasz codzienny powszedni chleb, który nie zawsze jest traktowany z należytym szacunkiem jakim darzono go w przeszłości. Wyraz poszanowania  kromki chleba jest wyrazem szacunku dla otaczającego nas świata

 

Finał konkursu wiedzy o Małopolsce

Wydarzenia, Aktualności

"My Małopolska – co Ty wiesz o regionie?"

Finał konkursu wiedzy o Małopolsce

25 października reprezentacja naszej szkoły w osobach: Weronika Sączek, Anna Kaczmarczyk, Adam Czubernat i Anna Marko - brała udział w wielkim finale quizu „My Małopolska – co Ty wiesz o regionie?”. Muzycznie prezentację naszej szkoły wspierała Aneta Rychtarczyk.

By znaleźć się w Krakowie, nasza drużyna musiała wcześniej przejść trudne eliminacje internetowe, w których udział wzięło ponad sto szkół z całego województwa. Do wielkiego finału zakwalifikowało się tylko dziesięć najlepszych drużyn z całego regionu Małopolski.

Aby wygrać, trzeba było sprawdzić się w czterech konkurencjach: "Znasz li ten kraj”, "Smaki Małopolski”, "Znany – nieznany?” czy "Galimatias pytań”, w których należało wykazać się m.in. znajomością małopolskich produktów regionalnych oraz ich składników, wiedzą z geografii, historii i kultury naszego regionu.

 

RAJD 2017

Wydarzenia, Aktualności

RAJD 2017

Przy pięknej pogodzie, dopisujących humorach nie najlepsze ferkwencji odbył się XIII RAJD SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO po Gorcach

W rajdzie uczestniczyło ponad 200 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Byli oni podczas wycieczki pod opieką wychowawców, nauczycieli, rodziców i przewodników górskich. Głównymi organizatorami tegorocznego rajdu byli: pani Urszula Hanula i pan Bogusław Gut.

Dwie grupy młodzieży wraz z opiekunami wyruszyły z Nowego Targu różnymi trasami i szlakami turystycznymi. Młodzież prowadzona przez przewodników górskich i instruktorów turystyki kwalifikowanej wędrowała gorczańskimi szlakami podziwiając piękne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Gorców.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wydarzenia, Aktualności

DZIEŃ NAUCZYCIELA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w tym roku w piątek 13 października.

Część oficjalna akademii rozpoczęła się hymnem państwowym, następnie uczniowie przypomnieli historię Komisji Edukacji Narodowej i wręczyli upominki nauczycielom.

Część nieoficjalna znów wywołała sporo emocji i poruszenia, ponieważ w wyświetlany film zaangażowana została po raz drugi prawie cała społeczność uczniowska ZSCKR. Powstało sporo ciekawych i zaskakujących propozycji życzeń.

Pani mgr Zofia Siuta przez miesiąc  nadzorowała nagrywanie i montowanie filmu, którego aktorami uczyniła większość klas naszej szkoły. Uczniowie mieli możliwość wykazania się pomysłowością i kreatywnością w nagrywaniu krótkich filmików z życzeniami dla poszczególnych wychowawców.

W tym roku w projekcie wzięło udział 16 oddziałów. Każda klasa z niecierpliwością oczekiwała na swoje ,,5 minut”. Projekcji towarzyszyły łzy radości - z powodu zabawnych scen i wzruszenie wychowawców, którzy nie spodziewali się tak bezpośredniej i miłej formy życzeń z okazji swojego święta. Być może w przyszłym roku znowu wrócimy do tego pomysłu…

PROGRAM STYPENDJALNY

Co? Gdzie? Kiedy?, Aktualności

„ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy  realizację projektu „ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości” (nr projektu RPMP.10.02.02-12-0224/16. Projekt realizujemy  poprzez wypłatę stypendium dla 14 stypendystów tj. po dwóch uczniów  z każdego kierunku kształcenia.

Stypendium otrzymują uzdolnieni uczniowie szkoły, którzy  uzyskali najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym.  Najlepsi z najlepszych  dostaną po  500,00 zł miesięcznie przez okres 10 – cu miesięcy roku szkolnego.

 UWAGA: PROGRAM  STYPENDIALNY DOSTĘPNY DO 2020 r.

WARTO POWALCZYĆ O ŚREDNIĄ OCEN , UZYSKAĆ STYPENDIUM I SPEŁNIĆ SWOJE MARZENIA!

 

 

                                                                                                                  Stanisław Buła – kierownik PNZ

W załączeniu:  Lista tegorocznych stypendystów POBIERZ>>

OTWARCIE OFERT

Aktualności, Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.10.2017r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Roboty budowlane polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i wymianie źródeł światła - budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71”.

Pełna informacja w złączniku POBIERZ>> (docx)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Aktualności, Przetargi

ROBOTY BUDOWLANE

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej  i wymianie źródeł światła - budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71”.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualności, Przetargi

ROBOTY BUDOWLANE

polegające na termomodernizacji, wykonaniu przebudowy schodów przy budynku oraz ciągów komunikacyjnych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej i wymianie źródeł światła - budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71”

Pełna informacja w załącznikach;