.

XXII Konkurs Wiedzy o Pasterstwie

Wydarzenia

XXII Konkurs Wiedzy o Pasterstwie

W miniony piątek  tj. 15 listopada br. w Zakopanem odbyła się XXII edycja Konkursu Wiedzy o Pasterstwie. Organizatorami tego wydarzenia był Tatrzański Park Narodowy. Areną zmagań uczestników było nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej mieszczące się przy ulicy dra Tytusa Chałubińskiego.

Wśród 12 drużyn, które stanęły ze sobą w szranki była reprezentacja naszej szkoły.  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu reprezentowali przedstawiciele z technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu: Damian Sądelski z klasy IV  oraz Karol Miętus z klasy II. Informujemy, iż byliśmy jedyną szkołą spoza Zakopanego, która wzięła udział w tej edycji Konkursu.

Celem konkursu było  propagowanie wiedzy o pasterstwie w Tatrach, jego historii i dniu dzisiejszym, relacjach pomiędzy pasterstwem a przyrodą, oraz działaniach Tatrzańskiego Parku Narodowego związanych z realizacją wypasu kulturowego i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w szachach

Sport

Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w szachach

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyły się Indywidualne Mistrzostwa szkoły w szachach. Rok temu wyraziłem nadzieję, że liczba uczniów grających w szachy w naszej szkole będzie się powiększać. I tak się stało, bo do zawodów zgłosiło się  już 20 uczestników. Z ubiegłorocznych mistrzostw pozostały jedynie dwie uczennice, pozostali to pierwszoklasiści. Turniej został rozegrany systemem „szwajcarskim" na dystansie 6 rund z czasem 10 minut na zawodnika. Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku do rywalizacji na szachownicy o 64 polach przystąpi jeszcze większa  liczba uczniów, do czego Was Droga młodzieży, serdecznie zachęcam. Cieszymy się, jako organizatorzy, że tradycji stało się zadość i że kolejny raz chcieliście spotkać się przy szachownicy o 64 polach. Pamiętajcie, że gra w  szachy rozwija wyobraźnię, koncentrację oraz wspiera rozwój logicznego i przestrzennego myślenia, a także jest świetnym treningiem pamięci i pomaga w nauce przedmiotów ścisłych.

Klasyfikacja końcowa :

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

PROJEKTY, Aktualności

„Intensyfikacja kształcenia rolniczego….”

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu realizuje nowy projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

W dniu 13.11.2019  r. p. dyrektor Agnieszka Topolnicka  i p. Stanisław Buła  - kierownik PNZ z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Łukasza Smółki odebrali w Krakowie promesę na realizację projektu RPMP.10.02.02-12-0032/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Promesa opiewa na kwotę  2 170 997,60 PLN. Celem projektu pn. „Intensyfikacja kształcenia rolniczego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie województwa małopolskiego” jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wydarzenia

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie”

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 13 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uroczyście obchodzono 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 Z tej okazji  uczniowie klas pierwszych Technikum Weterynaryjnego i Technikum Turystyki na Obszarach Wiejskich oraz klasy II Technikum Technologii Żywności pod opieką p. Pawła Liptaka i p. Moniki Morawskiej przygotowali akademię skłaniającą do refleksji nie tylko nad wspomnianymi przez młodzież najważniejszymi wydarzeniami związanymi z walką o niepodległość ojczyzny, ale również nad tym czy pamiętamy o znaczeniu symboli narodowych i oddawaniu należytego im szacunku.

Święto Patrona Szkoły

Wydarzenia

„…Bo siła nasza – to wielka myśl, co w złotą przyszłość woła…“

Święto Patrona Szkoły

6 listopada, jak co roku w okolicach urodzin Augustyna Suskiego (ur. 8.11.1907 – zm. 26.05.1942), obchodziliśmy w szkole święto patrona. To zawsze okazja do przypomnienia postaci zasłużonego dla Podhala patrioty, nauczyciela i żołnierza o duszy poety. Pamiętamy o jego niezwykłym zaangażowaniu w lokalne sprawy, poczuciu misji edukacyjnej, marzeniach zorganizowania uniwersytetów ludowych. Pamiętamy też, że lokalny partiotyzm przerodził się w misję szczególnej rangi, gdy Konfederacja Tatrzańska, na czele której stanął Suski, podczas II wojny światowej walczyła z zagrożeniem wynarodowienia górali.

Warsztaty profilaktyczno-muzyczne

Wydarzenia

„Mądrze rozwijajcie swoje talenty..”

Warsztaty profilaktyczno-muzyczne

Dnia 5 listopada br., uczniowie pierwszych klas oraz dwóch drugich z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu spotkali się z charyzmatycznym muzykiem, wirtuozem perkusji Wiesławem „Blachą” Błażkiewiczem na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  w Nowym Targu. Spotkanie miało charakter koncertu profilaktycznego.

Gość rozpoczął swój występ od zaprezentowania budowy klasycznego zestawu perkusyjnego oraz jego  możliwości.